Ako funguje špedícia a aké môže mať pre vás výhody?

Ako funguje špedícia a aké môže mať pre vás výhody?

Slovo „špedícia“ patrí k výrazom, ktoré sme síce už všetci niekedy počuli, ale len málokto z tých, ktorých sa priamo v pracovnej oblasti netýka, vie presne pomenovať, čo vlastne táto služba znamená a obnáša. Dnes si preto na toto špecifické odvetvie v rámci autodopravy posvietime trochu bližšie.

 

Špeditér je….

 

Špeditérstvo je živnostenským zákonom definované ako zasielateľstvo, špeditér býva preto označovaný aj ako zasielateľ. Je to niekto, kto vo vlastnom mene, ale v cudzom záujme a za dohodnutú odmenu zaobstaráva prepravu určeného nákladu z jedného miesta na druhé. Špeditér je profesionálny prepravca, ktorý organizuje a zabezpečuje prevoz akéhokoľvek nákladu pre zákazníka, ktorý mu za túto službu platí. Objednávateľ tejto služby, označovaný aj ako príkazca, uzatvára so špeditérom špedičnú zmluvu. Spolieha sa, že špeditér využije svoje know-how, kontakty a skúsenosti na to, aby úlohu, ktorá je predmetom zmluvy, splnil čo najoptimálnejším, najvýhodnejším a najspoľahlivejším spôsobom.    

 

V praxi teda špeditér bez toho, aby sedel priamo za volantom dodávky či ťahača, preberá na seba zodpovednosť za to, že preprava prebehne k úplnej spokojnosti objednávateľa. Využiť pri tom môže množstvo postupov aj prostredníkov. Uzatvára, napríklad, sám zmluvy s konkrétnymi dopravcami, ktorí budú náklad prevážať, ale k dispozícii môže mať aj vlastný vozový park. Môže tiež využívať služby ďalších medzišpeditérov, ktorí prevoz s konkrétnymi dopravcami zariadia za neho. K bežnej praxi špeditéra patrí najmä množstvo logistických činností, zručná a pohotová komunikácia, vybavovanie náležitej právne, colnej a ekonomickej dokumentácie, a tak ďalej. Hojne pri tom využívajú prístup k medzinárodným dopravným databázam (tzv. dopravným burzám), ktoré sú skvelým zdrojom príležitostí, kontaktov, ale aj zdravej konkurencie.

 

Outsourcing s výhodami pre každého

 

Tie najväčšie špedičné spoločnosti obvykle poskytujú komplexný balík služieb, ktorý zahŕňa úplne všetko, čo vnútroštátna či medzinárodná preprava obnáša. Príkazca si tak, de facto, kupuje prepravu na kľúč a má to pre neho množstvo nezanedbateľných výhod. Ten, kto potrebuje prepravné služby len príležitostne, ušetrí si množstvo starostí a pracného vybavovania záležitostí, v ktorých nie je (na rozdiel od špeditéra), takpovediac, doma. Veľké spoločnosti zase využívaním externej prepravy ušetria množstvo nákladov na údržbu vlastného vozového parku a jeho zamestnancov.

 

Dobrá špedičná spoločnosť bude uplatňovať pri zabezpečovaní logistiky vyváženú kombináciu dvoch základných prístupov – relačného, ktorý využíva dokonalú znalosť územia, na ktorom preprava prebieha, a komoditného, ktorý pracuje s detailným prehľadom o špecifikách konkrétneho druhu nákladu, ktorý sa preváža. Zákazník si nemusí robiť starosti s tým, že jeho náklad podlieha nejakým zvláštnym nariadeniam (napr. ide o nebezpečné látky), má atypické rozmery, alebo že je ho treba previezť v extrémne krátkom čase. Špeditér všetky tieto starosti preberá na seba. Nezriedka môže, napríklad, menšie závozy spojiť do „zberky“, čiže spojiť viacero zákaziek do jedného prevozu a ušetriť tým čas aj náklady menším príkazcom. Špedičné služby v posledných dekádach zažívajú taký boom, že sa niektoré spoločnosti posunuli až na úroveň tzv. 4PL modelu, kedy už pre klienta nezabezpečujú len prevoz, ale aj skladovanie a samotný odbyt komodít. Je to výhodné, napríklad, pre priamych výrobcov rozličného tovaru.

 
A aké môže mať špedícia nevýhody? Ako pri každej delegovanej úlohe, aj tu, samozrejme, spoliehate na zodpovednosť a schopnosti „tretej osoby“. Ak teda chcete predísť reklamáciám a komplikáciám, špeditéra si vyberajte mimoriadne pozorne. Nechajte sa naviesť recenziami ďalších klientov a, až toho ideálneho špeditéra konečne objavíte, držte sa ho aj v budúcnosti.

Staňte sa dopravcom a vyťažte svoje autá na maximum Chcem sa stať dopravcom