Medzinárodná autodoprava: Na tieto povinnosti a doklady radšej nezabúdajte

Medzinárodná autodoprava: Na tieto povinnosti a doklady radšej nezabúdajte

Ak je nákladná medzinárodná preprava vašim každodenným chlebíčkom, potom vám asi špecifické požiadavky, ktoré musíte spĺňať, netreba príliš zdôrazňovať. Ak je však náplňou vašej práce najmä prevoz či sťahovanie na Slovensku a za hranice vyrážate len príležitostne, možno aj vy občas zabúdate na to, že mať vozidlo v dobrom technickom stave nestačí. Prinášame pár tipov, na čo si dať pred zahraničným prevozom pozor, aby ste vďaka pokutám viac neprerobili, ako zarobili.
 
Poistenia a zmluvy sa neoplatí podceňovať
 
Každý, kto prepravuje zásielky či tovar po medzinárodných cestných komunikáciách (teda z jedného do druhého štátu), je povinný mať pri sebe riadne vyplnenú dohodu o prepravnej zmluve v rámci medzinárodnej dopravy. Ide o takzvaný nákladný list CMR, ktorý sa vyhotovuje v niekoľkých kópiách (vodič má pri sebe zelenú). Mnohí sa mylne domnievajú, že platí len pre kamiónovú prepravu, ale nie je to tak. Týka sa vás aj pokiaľ prevážate len v dodávke do 3,5 tony. Obsahuje mená a adresy odosielateľa, dopravcu aj prijímateľa, miesta a dátumy prevzatia a doručenia, ako aj detaily o samotnom náklade (názov tovaru, počet kusov, hmotnosť, colné detaily). Osobitné pravidlá platia pre kabotáž, čiže autodopravu medzi dvoma mestami jedného štátu, v ktorom vodič nemá trvalý pobyt, alebo prepravujúca firma sídlo. Zákony upravujú, koľko takýchto prepráv možno realizovať v akej časovej lehote či náväznosti na medzištátnu prepravu. A aj tu je základným dokladom nákladný list.
 
Z CMRzmlúv vyplýva aj osobná zodpovednosť vodičov za prevážaný náklad, ktorá presahuje rozsah bežného povinného poistenia. Kvalitné poistenie však taktiež určite nepodceňujte. Kryje vám chrbát, napríklad, pri čiastočnej aj úplnej strate zásielky, prekročení zmluvnej dodacej lehoty, alebo keď dôjde k náhodnému poškodeniu prepravovaného nákladu. Poistenie by ale malo chrániť ajsamotného vodiča, teda pokrývať prípadné zdravotné náklady ak dôjde k nehode. Samozrejmosťou je klasická zelená karta, ktorá kryje vozidlo v rámci základného zmluvného poistenia. Než vyrazíte na cesty, určite si všetky poistné aj prepravnézmluvydo detailov preštudujte, aby vás v prípade nečakanej udalosti nič nezaskočilo.
 
Ekologické známky sú za hranicami stále bežnejšie
 
Na slovenských cestách dnes ešte môžeme vidieť všelijaké unikáty. Niekedy sa jednému až nechce veriť, akí „veteráni“ sú schopní nie len jazdiť, ale ešte aj zarábať prepravou nejaké tie eurá. V zahraničí však k starým naftovým vozidlám žiadne sentimenty nepestujú, niekde vás s nimi dokonca už nepustia vôbec. Stále bežnejšou praxou je zavádzanie ekologických plakiet, bez ktorých sa do niektorých miest aj celých oblastí určite nevyberajte - pokuty sa niekde šplhajú aj do tisícov eur.
 
V súčasnosti sú ekologické známky praxou v Nemecku, Francúzsku, ale aj v Rakúsku, kam sa slovenský prepravca v rámci svojej práce dostane asi najčastejšie. Rakúske ekologické známky (tzv. Pickerl) momentálne musia mať všetky nákladné vozidlá a autá kategórie N1 v regiónoch Viedeň, Horné Rakúsko a Štajersko. Tento zoznam sa bude ale určite v blízkej dobe rozširovať, preto si pred odjazdom radšej preverte ten najaktuálnejší stav. Rakúske plakety sú odstupňované podľa miery emisnej záťaže do 6 kategórií. Umweltplakette, čiže nemecká ekologická známka, je rozčlenená do 4 kategórií. Oprávňuje vás na vjazd do centier mnohých veľkomiest, ako je Berlín, Mníchov, Hanover, Frankfurt, Kolín a iné. V Nemecku sa bez nej nezaobídu nie len nákladné, ale ani osobné vozidlá. Prísne pravidlá platia aj vo Francúzsku, kde sa vjazd bez známky CRIT´Air do centra stále dlhšieho zoznamu miest (najnovšie k nim, napríklad, pribudol v novembri Štrasburg) zakazuje osobným aj nákladným vozidlám.
 
Vybavovačky môžete mať aj na sociálke
 
Ak chce slovenská SZČO vyslať seba, alebo svojho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu v rámci EÚ, je na mieste vybaviť saaj tlačivom PD A1, ktoré posudzuje a vydáva Sociálna poisťovňa. V skratke, ide o potvrdenie, že táto osoba počas výkonu práce v zahraničí spadá pod slovenské sociálne zabezpečenie a nepotrebuje ho teda v zahraničí. Horný limit pre pracovný pobyt krytý týmto formulárom je 24 mesiacov, potrebné je ale aj pri krátkodobom, hoci ajlen dvojdňovom výjazde za hranice.
 
Osobité pravidlá pre vás, samozrejme, platia, ak chcete vykonávať medzinárodnú dopravu vozidlami nad 3,5 tony; ak prevážate nebezpečné či inak špecifické materiály; ak chcete vykonávať autodopravu v režime TIR, a tak ďalej. Podnikanie v medzinárodnej preprave, alebo medzinárodná preprava, ktorá je podnikaním, podlieha špeciálnemu povoleniu, ktorého originál je nutné mať k dispozícii pre prípad kontroly neustále. Obyčajná živnosť vám na to teda nestačí. Pravidlá a byrokratické povinnosti sú na území členských štátov EÚ dnes už v mnohom jednotné, nepodceňujte však možné odlišnosti a dôkladne si pred každou cestou preverte, či vás pri kontrole za hranicami nemajú čím zaskočiť. Pokuty by vás mohli o zaslúžený zárobok za prepravu ľahko pripraviť...

Staňte sa dopravcom a vyťažte svoje autá na maximum Chcem sa stať dopravcom