Preprava nadrozmerných častí, dielov alebo výrobkov

Preprava nadrozmerných častí, dielov alebo výrobkov

Možno sami pracujete v segmente, kde je takáto preprava nevyhnutnou alebo len jednoducho môžete raz za čas potrebovať previezť niečo, čo svojimi rozmermi prekračuje povolené hranice nákladu, ktorý môžete prevážať. Niekedy je naopak náklad natoľko mohutný, že je jeho prevoz nebezpečný a musí byť vykonaný odborne. Viete teda, ako takýto nadrozmerný náklad previezť?
 
Určite ste už mali na cestách možnosť vidieť nejaký ten konvoj, ktorý spôsobil menšiu uzávierku cesty alebo bola kvôli nemu obmedzená premávka. Áno, aj takéto opatrenia si vyžaduje prevoz nadrozmerného nákladu.
 

Nadrozmerná a nadmerná preprava

Prepravu nákladu môžeme rozdeliť na nadrozmernú a nadmernú. Nadrozmerná preprava je taká preprava, pri ktorej prepravovaný náklad presahuje rozmery, ktoré stanovila legislatíva. To znamená, že aspoň jeden z rozmerov nákladu presahuje maximálnu povolenú dĺžku, ktorá činí 16,5 metra, šírku 2,55 metra alebo výšku 4,05 metra. Pri nadmernej preprave nie je rozhodujúca veľkosť, ale hmotnosť. O nadmernú prepravu ide vtedy, ak hmotnosť súpravy prekračuje 40 ton, respektíve 8 ton na jednej náprave. Tieto prepravy môžeme označiť ako špeciálne, a tak ich môže ich vykonávať len a len dopravca s patričnou licenciou.
 
Na Slovensku máme okolo 10 firiem, ktoré sa špecializujú pre nadrozmernú a nadmernú prepravu. Sú to napríklad firma Felbermayr Slovakia, Special Transport, East West Logostic, Convoi, UDOS, Voss Transport Slovakia, EmulaTrans, PNT Group,Kulacs, Strojservis VS a ďalší. Tieto špeciálne prepravy často sprevádzajú sprievodné vozidlá, ktorých úlohou je nielen upozorňovať ostatných účastníkov cestnej premávky na možnú prekážku na ceste, v podobe prepravovaného nadrozmerného nákladu, ale aj pomáhať pri prekonávaní určitých rizikových úsekov.
 

Povolenia a legislatíva

Firma, ktorá vykonáva nadrozmernú alebo nadmernú prepravu musí mať okrem správnej dopravnej techniky, aj informácie o miestnych podmienkach. Mala by tak poznať nie len legislatívu štátov a regiónov, cez ktoré bude prepravu vykonávať, ale nemali by jej chýbať ani potrebné povolenia štátnych a miestnych úradov. Ide tak o povolenia, ak preprava narúša plynulosť cestnej premávky. Pri preprave nadmerného a nadrozmerného nákladu nemôže dôjsť k poškodeniu ciest alebo dopravného značenia, ako aj iných zariadení pri komunikácii, ako napríklad telekomunikačné a elektrické káble, reklamné pútače, atď.).
 

Plánovanie je dôležité

Príprava niektorých nadrozmerných a nadmerných prepráv môže trvať aj niekoľko týždňov až mesiacov. Prvým a najdôležitejším krokom je výber vhodnej techniky. Ak prepravca nedisponuje vhodnou technikou, môže si ju prenajať u subdodávateľa. Musí však využívať len tie autá, ktoré sú registrované na Slovensku. Používanie zahraničných áut registrovaných v zahraničí je žiaľ zakázané. Druhým dôležitým krokom je plánovanie trasy, respektíve viac trás, ktoré sú pre prepravu najvhodnejšie. Pri plánovaní trasy, sa prihliada na viacero aspektov, ako sú napríklad polomery oblúkov pri zákrutách, stúpania a klesania vozovky či výskyt mostov pri preprave nadmerného nákladu. Práve pri plánovaní pomáha Slovenská správa ciest a Diaľničná spoločnosť, ktoré využívajú údaje ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií, ktoré sa následne prepočítavajú a vyhodnocujú. Dopravca následne dostane pokyny, ako má cez jednotlivé úseky na trase prechádzať.
 

Čo ak sa nedá vyhnúť mostom?

V prípade, náklad s extrémnou hmotnosťou treba prepraviť mostom a žiadna iná možná alternatívna trasa ako cez most neexistuje, musí sa most podoprieť. Na túto činnosť existujú špecializované firmy, ktoré na základe posudku statika a prevádzkovateľa mostu most dôkladne podoprú a zabezpečia. Podoprenie mosta sa vykonáva pomocou špeciálnych stojok. Po ukončení prepravy je taktiež dôležité skontrolovať, či je most v pôvodnom stave a prepravou sa nepoškodila jeho statika. Mosty sa pravidelne kontrolujú a merajú, pretože dennodenným používaním klesá ich nosnosť. Na diaľnici je pod mostami výška max. 5 až 5,2 metra. Ak sa jedná o nové stavby, výška dosahuje v priemere 5,5 metra, avšak niektoré staršie stavby majú výšku len necelých 4,7 metrov. No aj na prekonanie takýchto prekážok existuje spôsob. Pri takýchto prekážkach sa využívajú špeciálne znížené návesy, s ktorými možno dobre manipulovať.
 

Odstavenie a presmerovanie premávky

Jestvujú prepravy, ktoré svojimi rozmermi dokážu zabrať viacero jazdných pruhov. Pri takejto preprave sa odporúča (samozrejme že za asistencie policajtov) dopravu na niektorých úsekoch cestnej komunikácie presmerovať alebo dokonca odstaviť. Rýchlosť súpravy je taktiež limitovaná. Pri tých väčších prepravách môže byť tak maximálne 30 km za hodinu. O uzávierke, odklone alebo obchádzke rozhoduje cestný správny orgán po dohode s dopravným inšpektorátom.
Pri nákladoch, ktoré sú extrémne,sa často stanovuje aj čas, kedy sa môže nadrozmerná preprava realizovať.  Sú to väčšinou nočné hodiny, kedy je na cestách najmenej áut. Niektoré prepravy nadrozmerných nákladov si vyžadujú aj prítomnosť sprievodných vozidiel.
 
Photo credit: Lav Ulv, licence

Staňte sa dopravcom a vyťažte svoje autá na maximum Chcem sa stať dopravcom