Špeditér a jeho služby

Špeditér a jeho služby

Z každej strany môžeme počuť o špeditérskych spoločnostiach, ktoré zabezpečujú určité typy logistiky a prepravy. Určite ste sa s takou spoločnosťou už niekedy stretli. Či už je to pri preprave balíkov alebo rozličného tovaru, ktorý by ste sami nevedeli bezpečne a legislatívne prepraviť, špeditéri vám s tým radi pomôžu. Viete však, kto to je špeditér a aké služby môžete od neho požadovať?
 

Kto je to špeditér?

 

Podľa definície ide o osobu, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na účet príkazcu (obyčajne odosielateľa) zabezpečuje prepravu zásielok (tovaru) z miesta odoslania do miesta určenia alebovykonáva súvisiace služby s prepravou tovaru. V skratke ide o prepravcu, ktorý je zodpovedný za prepravu tovaru a vykonávanie služieb súvisiacich s touto činnosťou.
 

Aké sú hlavné činnosti špeditéra alebo špeditérskej spoločnosti?

 

Medzi hlavnú náplň práce špeditérskych spoločností a špeditérov patrí sprostredkovanie a zaisťovanie prepravných operácií, a to vrátane nakládky, prekládky a vykládky. Taktiež môžu zastrešovať uzatváranie dopravných zmlúv, prenájom dopravných prostriedkov. Všetky ďalšie veci ohľadom prepravy, ako je optimalizácia dopravnej cesty, voľby cesty, ako aj spracovanie spôsobu a podmienok dodania tovaru, zabezpečuje a rieši špeditér. Taktiež vykonáva rozvoz a zvoz tovarových zásielok, kompletizáciu zásielok, ako aj ich skladovanie, spolu s vystavovaním príslušných dokumentov. Špeditéri by mali disponovať aj logistickými činnosťami – hlavne v oblasti distribúcie a logistických systémov a sprostredkovanie ďalších zasielateľských služieb.
 
Medzi ďalšie zasielateľské služby patrí napríklad operačný leasing alebo prenájom a poskytovanie rôznych nakladacích prostriedkov, zaistenie a overovanie dopravných dokladov (napr.: v obch. komorách, na colných úradoch, u konzulov…), vystavovanie dopravných dokladov a sprievodných dokumentov (nákladné a náložné listy, zdravotné atesty, colná dokumentácia…), vyhotovovanie zasielateľských potvrdení pre potreby DPH, uzatváranie alebo sprostredkovanie prepravného poistenia vrátane vystavovania poistných zmlúv, určenie a dodržiavanie obmedzení v množstve a kalkulácia prepravného.
 

Povinnosti špeditéra

 

Povinnosťou špeditéra je poskytnúť dôkladné vybavenie reklamácií, vrátane uplatnenia nárokov na náhradu škody, poradenstvo v prípade nežiadúcich okolností a poskytovanie informácií o dopravných predpisoch,cenách, tarifách, poplatkoch… a v neposlednom rade aj priame informácie o predpokladaných a mimoriadnych výdajov a poplatkov, ktoré vzniknú v súvislosti s prepravou zásielky. Korektné špedičné spoločnosti by tak pre vás mali zabezpečiť takmer každú požiadavku, ktorá sa týka prepravy tovaru a vecí spojených okolo prepravy. Mali by sa tak postarať o všetky povolenia, poplatky a hlavne bezpečnú prepravu tovaru, ako aj náhradu škody v prípade nehody a poškodenia.
Dôležité je tak vybrať správnu špeditérsku spoločnosť alebo špeditéra so slušnou reputáciou a pozitívnymi hodnoteniami zákazníkov. Niekoľko takýchto spoločnosti nájdete  aj v naše dopravnej databáze Getshipment, pričom pri srávnom výbere vám dokáže ušetriť nie len čas, ale aj kopu problémov a hlavne peniaze.

Staňte sa dopravcom a vyťažte svoje autá na maximum Chcem sa stať dopravcom